Prevence

prevence

Lidé obvykle vyhledávají pomoc fyzioterapeuta, až když něco bolí. To je chyba!!!!

Akutní potíže, které pacienta v daném okamžiku trápí, mají většinou poněkud složitější původ. Většinu poruch pohybového aparátu si člověk "přivozuje" poměrně dlouhou dobu nesprávnými pohybovými návyky či  přetěžováním svalů a kloubů. Akutní obtíže potom jsou jen dekompenzací stavu, kdy je vyčerpána a překročena mez toho, co ještě organismus snese a porucha se projeví bolestí a zhoršením pohyblivosti.

Spouštěcí moment přitom může být zcela zanedbatelný a minimální – změna počasí, prochladnutí, rychlý nekoordinovaný pohyb… V této souvislosti se může naplno uplatnit význam fyzioterapie jako preventivního léčebného přístupu pro "zdravé".

FyziocentrumHK nabízí: